TKcargotrans s.r.o.

Námořní přepravou se rozumí přeprava zboží po moři ve standardizovaných (námořních) kontejnerech (TEU). Tyto námořní kontejnery mají kombinované, intermodální, využití, tzn. že se jedná o kontejnery pro kombinovanou dopravu. Kontejnery se v kombinované dopravě využívají právě pro své standardizované rozměry. Díky nimž se mohou jednoduše přeložit z jednoho dopravního prostředku na jiný. Dopravními prostředky jsou zejména samotná kontejnerová loď, kamiony a vlaky se speciálně přizpůsobeným podvozkem. Kombinací námořní, železniční a silniční dopravy je zajištěna bezpečná přeprava zboží bez nutnosti fyzické překládky zboží.

Námořní přeprava je nejvyužívanější způsob přepravy zboží. Doba námořní přepravy trvá přibližně 4-6 týdnů podle zvolených destinací. Největší výhodou při využití námořní dopravy je cena přepravy v poměru k množství přepravovaného zboží a dále velký výběr z přepravních jednotek – druhů kontejnerů.

Součástí nabídek pro námořní přepravu je přeprava nákladu z domu do domu, zajištění manipulace s těžkými objekty, přechodné uskladnění zboží během přepravy, rychlé vyřízení veškerých povolení souvisejících s námořní přepravou, celní odbavení, připojištění zboží nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce, plánování a zajištění bezpečnostního dopravního opatření, průzkum a technická úprava trasy, sjednání pojištění a odborné poradenství v oblasti lodní přepravy.

Rozdělení:

FCL servis – Full Container Load je označení celokontejnerové zásilky. Tedy objem vašeho zboží je dostatečně velký na to, aby byl celý kontejner naložen jen vaším zbožím. Kontejner je v tomto případě přepravován přímo od odesílatele k příjemci.

LCL servis – Less then Container Load je označení kusové zásilky. Tedy objem vašeho zboží není dostatečně velký na to, aby efektivně vyplnil celý kontejner. V takovém případě je kontejner naplněn pomocí jiných kusových zásilek. Z důvodu efektivního využití prostoru bude celková cena přepravy rozpočítána na všechny účastníky s tím, že se vaše celkové přepravní náklady sníží. Znamená to, že místo celého kontejneru zaplatíte opravdu jen za objem vašeho zboží.

Jediný rozdíl v dané přepravě je ten, že vaše zboží bude nejdříve naloženo do nákladního vozu a nikoli přímo do kontejneru. Při nakládce i vykládce zboží je zajištěn stejný servis jako při FCL servisu, a to včetně rozvozu zboží nákladním vozem na místo vykládky.