TKcargotrans s.r.o.

Celní řízení je proces, při kterém se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu. Průběh celního řízení je založen na porovnání správnosti údajů v předložených dokumentech se skutečným stavem zboží. Celní orgány mohou zaměřit svoji kontrolu výhradně na správnost předložených dokladů, ale mohou také přistoupit k namátkové nebo úplné fyzické kontrole zboží, která není zákonem striktně vyžadována. Vyměřením cla, daní a dalších opatřeních je celní řízení ukončeno. Ukončením celního řízení je rozhodnuto o propuštění zboží do navrženého celního režimu.

TKCARGOTRANS jako registrovaný celní deklarant s možností využití zjednodušeného postupu vám při celním řízení pomůže se všemi variantami celních režimů a to vždy v souladu s vašimi požadavky i legislativními pravidly.

Dovozní celní režim – Při dovozu zboží se podle daného režimu platí dovozní clo, daň z přidané hodnoty, spotřební daň a/či další nepřímé daně závisející na povaze dováženého zboží.

  • Volný oběh – Zboží je propuštěno do volného oběhu, přičemž clo a daně jsou zaplaceny ihned při ukončení tohoto celního režimu, tzn. že je zboží obchodovatelné.
  • Tranzit – Zboží danou oblastí pouze projíždí. Cla a daně se neplatí, tzn. že zboží není obchodovatelné.
  • Uskladňování v celním skladu – Používá se pro zboží, které bude dále skladováno pod celním dohledem. Cla a daně se neplatí, tzn. že zboží není v této fázi obchodovatelné.

Vývozní celní režim – Při vývozu zboží se podle daného režimu obvykle neplatí vývozní clo ani daně, což je považováno za státní podporu vývozních aktivit.

  • Tranzit – Zboží danou oblastí pouze projíždí.
  • Vývoz – Zboží se v tomto režimu vyváží z České Republiky/Evropské Unie.