TKcargotrans s.r.o.

Kombinovaná přeprava využívá výhody všech druhů doprav. Železniční a vodní cesty používá k levné přepravě na veliké vzdálenosti a silniční cesty k přepravě na kratší vzdálenosti. To umožňuje dopravit téměř cokoliv odkudkoliv a kamkoliv. Ale, bohužel vše má své výhody a také nevýhody.
Jednou z nevýhod kombinované přepravy je, že potřebuje mechanizační prostředky pro překládku přepravních jednotek v terminálech. Jako překládací stroje slouží kalmary nebo portálové jeřáby, kterými ovšem naši partneři disponují.

Tento druh přepravy není znám každému a je často alternativou ke kamionové přepravě. Kamiony jsou často znevýhodněny svojí maximální nosností a různými silničními poplatky. Různá omezení také často snižují dostupnost kamionů v určitých ročních obdobích. V tomto druhu přepravy se naši zaměstnanci snaží zákazníkovi vždy nakombinovat co nejlepší sestavu dopravních prostředků (silniční vozidlo, letadlo, loď, vlak) a vždy dbají na to, aby zásilka byla doručena v požadované kvalitě, složení, čase a s minimálními náklady.

Výhodou tohoto druhu dopravy je skutečnost, že se jedná o dopravu zásilek v jedné a téže dopravní jednotce s využitím několika druhů dopravy, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží. Riziko poškození samotné zásilky je při takovém způsobu přepravy minimální.