TKcargotrans s.r.o.

Nabízíme dlouhodobé i krátkodobé uskladnění Vašich zásilek v našich menších skladech v Praze, (letiště Ruzyně) a v Ostravě, (výjezd D47, Poruba). Ovšem naší hlavní podnikatelskou činností není skladování, ale doprava tudíž se ve skladování specializujeme hlavně na krátkodobé skladování, (Cross-docking) při nutnosti překládky lcl kontejner / silniční vozidlo a naopak, letadlo / silniční vozidlo a  naopak, dále také při problémech s vystavením vývozních dokumentů a podobně.

Pojem skladování zahrnuje veškeré operace probíhající v distribučních a skladovacích centrech,
také různé formy držení zásob a distribuce zboží. Jedná se zejména o samotné fyzické skladování zboží a nadstandardní servis jako je balení, štítkování, kontrola kvality přijatého a vydaného zboží, okamžitá možnost zjištění aktuálního stavu zásob a další služby, které zvyšují vysokou kvalitu nabízených služeb pro naše zákazníky. Z pohledu skladování, cross-dockingu i distribuce pro vás umíme vše ušít přesně na míru tak, aby vaše celkové výdaje za logistické operace byly co nejnižší.

Skladové operace se dělí na dva typy:

Skladování – jedná se o příjem zboží, skladování zboží dle paletových pozic v regálech či na volné ploše, skladování nadrozměrného či volně loženého (nepaletovaného) zboží, nadstandardního servisu (balení, štítkování, kontrola jakosti atd.) a následně i výdej uskladněného zboží.
Cross-docking – jedná se o překládku, balení, štítkování, kolkování přijatého zboží, které se posílá ihned na distribuci.

Popis distribučních modelů:

Služba skladování zahrnuje nejen různé typy skladování, ale také distribuci. Distribuce je rozdělena do distribučním modelů:

One to many – Distribučním modelem One to many je myšlena situace, kdy naše distribuční a skladovací centrum pro vás příjímá zboží pouze od jednoho dodavatele a distribuuje je následně na více míst/více příjemcům.
Tento distribuční model se nejčastěji používá například na výstupu z výrobního procesu, kdy se do skladu příjímá zboží jen z dané výroby a dále se distribuuje buď jako komponent sloužící k další výrobě do dalších výrobních středisek či jako finální výrobek do různých míst přímo ke spotřebiteli.
Many to many – Distribučním modelem Many to many je myšlena situace, kdy naše distribuční a skladovací centrum pro vás příjímá zboží od více dodavatelů, zpracuje je a dále je distribuuje na více míst/více příjemcům.
Tento distribuční model se nejčastěji používá u maloobchodního zboží, které je určené k přímému prodeji. V tomto modelu se také často využívá nadstandardní služba konsolidace finálních výrobků pro speciální vánoční akce či třeba pro akce 2+1 zdarma.
One to one – Distribučním modelem One to one je myšlena situace, kdy naše distribuční a skladovací centrum pro vás příjímá zboží pouze od jednoho dodavatele, zpracuje je a dále je distribuuje do jednoho místa/jednomu příjemci.
Tento distribuční model se používá v různých částech výrobního procesu, kde je nutné určité výrobky předat v průběhu výroby odloučené části výroby a následně je poslat do finální výroby či vašemu finálnímu distributorovi.
Many to one – Distribučním modelem Many to one je myšlena situace, kdy naše distribuční a skladovací centrum pro vás příjímá zboží od více dodavatelů a následně je distribuuje na jedno místo/jednomu příjemci.
Tento distribuční model se nejčastěji používá na vstupu do výrobního procesu, kdy se do skladu příjímá zboží od různých dodavatelů a následně se skládá a dodává přímo na výrobní linku podle aktuálních potřeb.