TKcargotrans s.r.o.

Third Party Logistics – Stále více společností na celém svetě chce uplatňovat své produkty na globálním trhu. Zároveň, kvůli udržení konkurenceschopnosti, jsou nuceny hledat globální zdroje materiálu. Jedním z trendů současnosti je řešit tento problém za pomoci outsourcované logistiky a 3PL logistiky.

Jedná se o celkové svěření dopravy, skladování, IT řešení a dalších doprovodných služeb poskytovateli (naší společnosti), která manipulované zboží sice nevlastní, ale provádí s ním veškeré logistické operace s cílem uspokojit potřeby zákazníka. Zcela zásadní podmínkou takové činnosti je dosažení vyššího stupně vzájemného vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem této služby. Logistik pak vykonává poskytované služby na základě dlouhodobé smlouvy, investuje do logistických technologií, podílí se na základě společně stanovených cílů na zkvalitňování logistické úrovně služeb zákazníka. Zákazníkům tento vztah přináší přímou strategickou konkurenční výhodu. Snaha většiny výrobních a obchodních firem je co nejvíce redukovat své náklady a zároveň zvyšovat kvalitu v oblasti interní a externí logistiky.

V posledních letech je vidět patrný trend, kdy firmám už nestačí pouze krátkodobě šetřit, ale hledají možnosti navázání dlouhodobého strategického partnerství, které by do budoucna přineslo ještě výraznější úspory. Největší rozdíly mezi poskytovateli logistických služeb však nejsou jen v oblasti jejich samotné realizace, ale v úrovni vybavenosti informačními technologiemi a v jejich aktivním přístupu k nalézání řešení logistických potřeb svých obchodních partnerů.

Služba 3PL je určena především klientům, kteří zvažují předání logistických služeb do rukou profesionální logistické společnosti s cílem zlepšit efektivitu podnikání s výrazně pozitivním efektem na cash-flow, kteří se chtějí soustředit na klíčové obchodní a výrobní procesy předáním logistických služeb jednomu poskytovateli, a v neposlední řadě těm klientům, kteří zvažují změnu, integraci nebo výstavbu nových logistických základen.